L'actualité RezoLegliz

RezoLegliz en images

Les meilleurs tweets:

Matthieu 6:21 29/12/2016 02:10
Poutan, pafwa Rekonpans lan vini yon fason nou pat espere. Men, le nou bay ak lanmou, Bondye va beni e li va lakoz nou grandi.#Rezolegliz

Matthieu 6:21 29/12/2016 01:59
La vie Eternelle est un cadeau gratuit. Veuillez accepter le cadeau gratuit de la vie Eternelle que Dieu vous offre.#Rezolegliz Twitter
Matthieu 6:21 29/12/2016 01:53
Bonjour! Ns sommes justifies gratuitement par sa grace.(Rom 3:24)le salut n'est par les oeuvres,afin que personne ne se glorifie.#Rezolegliz
Matthieu 6:21 01/06/2016 11:18
Potoprens: Komisyon Verifikasyon elektoral la rekomande pou KEP refè omwen eleksyon prezidansyel la poutèt vot yo chaje fwod.#Rezolegliz
Matthieu 6:21 08/05/2016 10:55
Se sa ki fè, pa chaje tèt nou pou denmen, paske denmen va gen zafè pa li. Chak jou gen kont chay pa yo.#Rezolegliz
Matthieu 6:21 04/02/2014 07:38
Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il ya un temps pour naître et un temps pour mourir.#Rezolegliz +50937724795
Matthieu 6:21 01/01/2014 07:30
Nan 2 rekonpans sa yo: Benediksyon ak malediksyon. Kisaw ta vle jwenn pandan ane 2014 la? #Rezolegliz la! +50937952744/+50933904189
Matthieu 6:21 14/12/2013 10:07
Ki kotew asirew? Jou sa a, bel oto,viza, diplom, kanè bank,relasyon tèrès... Pap ka fè anyen pou ou.#37952744 #Rezolegliz la!
Matthieu 6:21 16/11/2013 11:31
Ou ka sèvi ak lajan pou regle anpil bon bagay. Men, renmen lajan ka koz ou fè anpil move aksyon.:-#rezolegliz la!
Matthieu 6:21 18/10/2013 12:40
Men, siw pa manje spirityelman, ou pap ka reziste ak pwoblèm lavi sa a. #rezolegliz la!
Matthieu 6:21 13/09/2013 01:16
Zanmim yo! ki benefis w'ap tire siw gen tout sak nan mond lan epiw pÉdi nanm ou? (Mak 8V36) +50937952744 #Rezolegliz la!
Lire la suite sur Twitter